NOSHOK 100.10000.2.1.2.7 RANGE 10000 OUTPUT 4-20mA, 1/4 NPT MALE A82

NOSHOK 100.10000.2.1.2.7 RANGE 10000 OUTPUT 4-20mA, 1/4 NPT MALE A82

New

Description

NOSHOK 100.10000.2.1.2.7 RANGE 10000 OUTPUT 4-20mA, 1/4 NPT MALE A82

Can’t Find the Part You Need?

We can help! Email us the part number at sales@plcsource.com even if you do not see the part you are needing on our site. We have many suppliers we can check with to find you the part you need. You can also give us a call at 1-888-988-4323 if you need it right away.

PLC Surplus

Are you needing to find a PLC product? Check our inventory, we have tons of electronics, even ones that have been discontinued

MRO Surplus

Are you wanting to find an MRO spare? Check our inventory, we have tons of products, even ones that have been discontinued

The Human Element

We work closely with all of our customers to provide a great experience. Don't sit on hold with robots, you can talk to a real person today!

Fast Shipping

Everyone knows Time is Money. And our shipping is so fast that it will save you both

Forward Thinking

Have a certain part you are always needing surplus inventory for? We will source it for you

Problem Solvers

Do you need a product overnight? No problem, we will ship it out the same day ensuring an early arrival

Customer Support

If meeting all your needs wasn't something we were great at then it wouldn't be our slogan
v

CALL US

EMAIL US

SHOP